top of page

ondergrond / fundatie / legbed

de vloerplaten en de goten komen op een legbed te liggen dat, samen met de onderliggende lagen voldoende draagkracht moet hebben. De opbouw van de lagen moet zodanig zijn dat een gelijkmatig zakkings- en zettingsgedag mag worden verwacht. Voor fundatie advies is het aan te bevelen een adviesbureau, dat gespecialiseerd is in grondmechanica, te raadplegen

draagkrachteis

Minimaal beddinggetal                    0.06N/mm3 (ca 15%CBR)
Dikte legbed minimaal                     100 mm

Zandadvies

  • zand moet voldoen aan de omschrijving ''Zand met een perpanente draineerfunctie''. (standaard RAW bepalingen, art. 22.06.05);

  • zandmediaan (Mz) >210, waardoor het zand te karakteriseren is als 'grof'(NEN 5104, Classificatie van onverharde grondmonsters, art 4,3);

  • Gelijkmatigheidscoëfficiënt (Cu) >2 Deze waarde karakteriseert de spreiding in de korrelverdeling (NEN5104, Classificatie van de onverharde grondmonsters, art. 5,2

Verdichtingsadvies

Om de materiaaleigenschappen van het zandbed en de fundatie volledig te kunnen benutten, is het wenselijk om op een diepte van minder dan 1,0 meter beneden vloerniveau een verdichtingsgraad (proctorwaarde) van minimaal 95% en en een gemiddelde waarde van 98% te halen.

Droogleggingadvies

Bij verzadiging van de fundatielagen met water neemt de draagkracht sterk af. Deze word bovendien vaak nadelig Beïnvloed als vorst en daarna dooi optreden. De grondwaterstand moet daarom voldoende diep onder het vloeroppervlak blijven Advies hoogste waterstand: 0.6 meter beneden bovenkant vloer.

Legadvies
Het legadvies op de productspecificatiebladen kan afwijken van onderstaande regels

1 Het legbed dient zorvuldig te worden fijn-geprofileerd. Met laser gestuurde apparatuur kan hier een juiste nauwkeurigheid worden bereikt.
2 De Stelconplaten dienen opgenomen en gelegd te worden met een vacuüm hijssysteem of d.m.v. stelcon hijssleutels gebruikmaken van twee hijsgaten. Andere hijsmiddelen en hijssystemen worden niet geadviseerd. Zorg dat hijsmiddelen altijd uitgevoerd zijn met afgeronde hoeken.
3 Vloeren (buiten) dienen met een afschot van 1.0% tot 1,5% aangelegd te worden goten horizontaal aanleggen.
4 Laat de platen horizontaal en langzaam op het legbed zakken.
5 Gebruik altijd afstandhouders. Deze afstandhouders van hout of kunststof moeten een voeg van 5mm tussen de elementen blijven garanderen.
6 De stramienmaat van de vloer is een veelvoud van 2 meter. Met een plaatmaat van 1995 mm en een voeg van 5 mm (afstandhouder) wordt deze stamienmaat bereikt
7 Het verdient aanbeveling de vloer rondom op te sluiten. De Stelcon opsluitbalken kunnen hiervoor worden toegepast.
8 Tenslotte moeten de voegen met zand worden vol geveegd later tijdens het gebruik van de vloer, dient dit volvegen zo nodig herhaald te worden.

bottom of page