top of page
headplaten.jpg
Product
Stelcon M-plaat met vellingkant, 20 cm.j

Stelcon M-plaat met vellingkant, 20 cm

Stelcon M-platen (milieuplaten), en afwateringselementen zijn geschikt voor het vervaardigen van vloeistofdichte verhardingen. Deze betonplaten zijn bestand tegen indringing en/of aantasting door: benzine, olie en de meeste andere milieugevaarlijke stoffen. Een verharding met Stelcon M-platen is pas volledig vloeistofdicht als tussen de platen een kitvoeg wordt aangebracht. De speciale detaillering van de plaatrand maakt het mogelijk een juist kitsysteem toe te passen met primer, rugvulling en voegmassa. De Stelcon M-plaat is berekend en bestand tegen de zwaarste verkeerslasten en puntbelastingen. Stelcon Milieu platen zijn eenvoudig te leggen en te verplaatsen. Zo is de ondergrond altijd bereikbaar en blijven onderhoudskosten tot een minimum beperkt. De milieuplaat heeft geen hijsgaten.

bottom of page