top of page
headplaten.jpg
Product
Stelcon M-roostergoot.jpg

Stelcon M-roostergoot

Stelcon M-roostergoten kunnen worden toegepast in combinatie met Stelcon M-bedrijfsvloerplaten. Deze platen zijn in hoge mate bestand tegen indringing en/of aantasting van milieugevaarlijke stoffen. De roostergoten zijn echter ook bruikbaar in combinatie met andere (vloeistofdichte) verhardingen. De Stelcon M-roostergoten zijn aan de bovenzijde vlak en worden toegepast wanneer over de goten transport plaatsvindt.

De M- roostergoten zijn ook in eindgoot leverbaar
(1995 mm x 495 mm x 420 mm,
1495 mm x 495 mm x 420 mm en
995 mm x 495 mm x 420 mm).

bottom of page